Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

Publiceringsdatum: 2021-09-20

Forskningsfokuserad anställning om maskininlärning och design av tjänster för socialtjänsten, med möjlighet till doktorandutbildning

Samordningsförbundet Centrala Östergötland söker dig som har tvärvetenskaplig kunskap och färdighet inom maskininlärning, artificiell intelligens och design för forskningsfokuserad tillsvidareanställningintentionen finns att skapa en doktorandtjänst på Linköpings universitet. Arbetet kommer initialt bedrivas i internationell kontext med kopplingar till Linköpings universitet och University of Stirling, UK. Som en del av tjänsten finns möjlighet till doktorandutbildning och samarbetet kan innefatta längre resor till både Skottland och Island. Erfarenhet och insikt i välfärdssystemet i Sverige är en bonus.

En initial utmaning handlar om att, tillsammans med olika samarbetspartners, ta fram och implementera ett applicerat verktyg för beslutsstöd i samband med individbaserad stöd för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Målet är att maximera sannolikheten att stödet får goda effekter. Detta innefattar att, genom att använda designmetoder identifiera ett arbetssätt som upplevs meningsfullt och lämpligt kring användning av systemet och optimera vägvalen för individer. Verktyget använder sig av maskininlärning och artificiell intelligens för att ge förutsägelser om de mest gynnsamma valen längs vägen, baserat på historiska data.

På längre sikt kommer arbetet handla om fortsatt arbete med forskning och utveckling inom samordningsförbundets insatser såsom Samordningsbron, vilket är en miljö som syftar till att hjälpa människor tillbaka till arbete eller utbildning, samt Välfärdsguiden som syftar till att förenkla och förtydliga välfärdens olika ingångar och möjligheter. Arbetet på samordningsförbundet bedrivs i samarbete med bland annat Region Östergötland, kommunerna Linköping, Kinda och Åtvidaberg, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och många andra samordningsförbund runt om i Sverige. Förbundet har därför en unik miljö med potential att hjälpa människor med många olika och komplexa mål och behov. Tjänsten kan också innefatta formulerandet av ansökningar till forskningsutlysningar som faller inom samordningsförbundets verksamhet.

Maskininlärning har visat sig vara applicerbart och användbart i flera olika sammanhang för att förbättra behandlingar, men ofta har applikationerna använt sig av centraliserad data. I verkligheten är dock data om individer distribuerad på olika platser såsom myndigheter och institutioner där data kan vara svåråtkomlig. Federated learning kan då vara en lösning där flera samverkande modeller tränas för att endast dela de parametrar som är intressanta, men inte dela data som kan vara känslig eller svåråtkomlig. En sådan decentraliserad modell bör kunna användas för att ge en mycket mer exakt och korrekt bild av varje individs situation.

Samtidigt räcker det inte med att vi kan skapa en modell, vi måste också förstå hur mötet mellan olika aktörer, såsom handläggare och klienter kan förbättras och dra nytta av modellen. Design har metoder och angreppssätt för att utforska möjliga framtider genom prototyper där upplevelser kan utforskas i kombination med funktionella och andra krav. Genom design kan modellens roll i en social, kulturell och teknisk kontext utforskas.

Den ansökande ska ha:

- Examen på avancerad nivå, alternativt 240hp varav 60hp på avancerad nivå

- Dokumenterad kunskap inom maskininlärning och/eller AI

- Erfarenhet och kunskap inom human-centered design/interaktionsdesign/tjänstedesign

- Skriva och tala engelska flytande, då Engelska är delvis arbetsspråk på arbetsplatsen

- Skriva och tala svenska flytande för att interagera med intressenter

- Ha förmågan att självständigt ta initiativ till- och driva arbete

- Vara intresserad och nyfiken på akademiska och aktuella frågeställningar

- Vara välorganiserad

Den ansökande bör:

- Ha god förståelse för federated learning

- Känna till det svenska välfärdssystemet

- Vara kreativ och ha förmågan att utveckla nya idéer

- Vara bekant med designmetoder och erfarenhet av att använda dem

- Ha erfarenhet av arbete med känslig data, såsom sjukvård och

socialtjänstdata

- Ha grundläggande förståelse för forskningsmetod

Låter detta intressant för dig?

Kontakt: Ruth Lund, Projektledare Välfärdsguiden

Email: ruth.lund@linkoping.se

Mobil: 0727211642

Samordningsförbund är statligt/kommunalt samt regionalt finansierade

organisationer. De finns till för att inom välfärds- och rehabiliteringsområdet

åstadkomma en effektiv samverkan mellan de fyra huvudmännen

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

Förbunden bedriver strukturövergripande metodutveckling, samt finansierar

insatser på individnivå. Detta för att underlätta för människor att bli delaktiga,

självständiga och klara sin egen försörjning.

Läs vidare om oss på www.samordning.org

Varaktighet: Tillsvidare

Lön: Fast månads- vecko- eller timlön; kollektivavtal finns

Sista ansökningsdag: 2021-10-31

Papers of interest:

https://ai.googleblog.com/2017/04/federated-learning-collaborative.html

https://arxiv.org/abs/1610.05492

https://www.ai.se/en/node/81535/federated-learning

Om jobbet

Antal tjänster1
ArbetstidHeltid
FöretagsnamnSamordningsförbundet Centrala Östergötland
LönFast månads- vecko- eller timlön
OmfattningTills vidare
Organisationsnummer2220002485
Typ av anställningVanlig anställning
YrkeDoktorand
YrkesområdePedagogik

Ansökan

Samordningsförbundet Centrala Östergötland söker en person till denna tjänst som doktorand med placerings i Linköping. Om det låter intressant att arbeta som doktorand hos Samordningsförbundet Centrala Östergötland skickar du in din ansökan senast 2021-10-31.

Källa: Arbetsförmedlingen

Relaterade jobb

Software designer till IFS

Tech Talents Consulting i Sverige AB söker två personer till tjänsten som systemdesigner i Linköping.

2021-08-25

Mer info

Mark och Anläggningsarbetare till Östergötland

NCC AB söker fyra personer till tjänsten som väg-och anläggningsarbetare i Linköping.

2021-09-29

Mer info

Jobba extra som utbildare inom kyl- och värmeteknik

Mölk Utbildning AB söker två personer till tjänsten som kyl- och värmepumpstekniker i Linköping.

2021-10-12

Mer info